Đại Học Phú Yên và Đại Học Xây Dựng Miền Trung là 2 trường đại học ở Phú Yên đã có thông báo điểm chuyển xét tuyển đại học năm 2015. Theo đó điểm xét tuyển của trường đại học Miền Trung là từ 12 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng và 15 điểm trở lên đối với hệ đại học, riêng ngành kiến trúc là từ 20 điểm trở lên.

daihocmientrung

Chi tiết các bạn xem thêm : http://tuyensinh.muce.edu.vn/

Và Trường Đại Học Phú Yên điểm xét tuyển đại học từ 15 điểm trở lên và hệ cao đẳng từ 12 điểm trở lên trong đó riêng ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn cao nhất, bậc đại học lấy 20,5, cao đẳng lấy 19.

dai-oc-phu-yen

Chi tiết các bạn xem thêm : http://www.pyu.edu.vn/

Comments

comments